O kancelarii

Investment Valuation to Kancelaria zajmująca się obsługą Rynku Nieruchomości bazując na wyznawanych wartościach.

Mgr inż. Ewelina Staszczyk jest absolwentką Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, kierunek Geodezja i Kartografia, specjalność gospodarka nieruchomościami, uzyskując przy tym tytuł zawodowy magistra inżyniera geodezji i kartografii. Ukończyła również studia podyplomowe Uniwersytetu Zielonogórskiego na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, na kierunku gospodarka nieruchomościami, specjalność wycena nieruchomości.

Zawodowo jest rzeczoznawcą majątkowym posiadającym uprawnienia zawodowe nr 8048 nadane przez Ministra Rozwoju i Technologii do wykonywania działalności w zakresie określania wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością.​

Należy do Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Bydgoszczy zrzeszonego w Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.​

Posiada kwalifikacje z zakresu „Wycena nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych” na podstawie zdanego egzaminu przeprowadzonego przez Związek Banków Polskich z wykorzystaniem zasad Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej.

Posiada również Licencję Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami nr 25807 oraz Licencję Zarządcy Nieruchomości nr 29375 nadane przez Polską Federację Rynku Nieruchomości.

Związana z Rynkiem Nieruchomości od 2014 roku. Swoje pierwsze kroki zawodowe stawiała jako Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami. Pracowała w PKP SA przy Oddziale Gospodarowania Nieruchomościami wykonując zadania związane z eksploatacją, najmem oraz służebnościami nieruchomości. Zajmowała stanowisko Starszego Geodety w Wojskowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Była Kierownikiem Działu Obsługi Nieruchomości w wiodącej Spółce Budowlanej, pracując przy projektach deweloperskich, sprzedaży lokali mieszkalnych oraz gwarancji i rękojmi budowlanej. Obecnie oddana tylko Investment valuation.

Założycielka i pomysłodawczyni Investment Valuation, mentorka zespołu. Jej wartości to: odwaga, wytrwałość i wiara.

Investment Valuation to marka budowana z pasją, wartościami i zasadami, do których zaliczamy rozwój, wiarę we własne możliwości oraz wiedzę. Największą wartością są dla nas ludzie, dla których pracujemy, bo to dzięki nim możemy tworzyć to miejsce.

Jesteśmy jedną z nielicznych firm w rejonie posiadającą w swojej kadrze osoby mające wszelkie niezbędne uprawnienia, licencję, wykształcenie i doświadczenie w obszarze nieruchomości.

Wycena nieruchomości to postępowanie, w wyniku którego dokonuje się określenia wartości nieruchomości przy użyciu odpowiednich podejść, metod i technik. Postępowanie rozumiane jest jako czynności szacowania nieruchomości z zachowaniem obowiązujących norm postępowania względem Zamawiającego, do których zaliczamy:

 • zasady bezstronności i etyki zawodowej,
 • zasady poufności w stosunku do uzyskanych informacji,
 • szczególną staranność przy wykonywaniu czynności szacowania nieruchomości,
 • stosowanie obowiązujących przepisów prawa oraz Standardów Zawodowych Rzeczoznawców Majątkowych.

Operat szacunkowy jest opinią autorską rzeczoznawcy majątkowego o wartości nieruchomości i stanowi dokument urzędowy.

Może być sporządzany wyłącznie w formie pisemnej. Zawiera informacje niezbędne przy dokonywaniu wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego, w tym wskazanie podstaw prawnych i uwarunkowań dokonanych czynności, rozwiązań merytorycznych, przedstawienia toku obliczeń oraz wyniku końcowego.

Operat szacunkowy może być wykorzystywany do celu, dla którego został sporządzony przez okres 12 miesięcy od daty jego sporządzenia, chyba że wystąpiły zmiany uwarunkowań prawnych lub istotne zmiany czynników o wartości nieruchomości.

W zależności od potrzeb i celu opracowania, efektem końcowym pracy może być także:

 • opinia o wartości nieruchomości,
 • ekspertyza dotycząca nieruchomości,
 • analiza rynku nieruchomości.

Investment Valuation świadczy usługi w zakresie wyceny nieruchomości i praw takich jak:
 •  nieruchomości gruntowe niezabudowane,
 • nieruchomości gruntowe zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i wielorodzinnymi,
 • nieruchomości gruntowe zabudowane budynkami komercyjnymi handlowo-usługowymi, biurowymi, przemysłowymi, magazynowymi, produkcyjnymi,
 • nieruchomości lokalowe mieszkalne,
 • nieruchomości lokalowe użytkowe garażowe, handlowo-usługowe, biurowe,
 • nieruchomości gruntowe zabudowane obiektami użyteczności publicznej, w tym obiektami sportowymi,
 • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, użytkowego, 
 • nieruchomości rolne gruntowe niezabudowane, zabudowane, w tym wielkopowierzchniowe, zorganizowane gospodarstwa rolne,
 • nieruchomości siedliskowe,
 • nieruchomości leśne,
 • nieruchomościami specjalnego przeznaczenia,
 • prawo służebności gruntowej (np. przesyłu, drogi koniecznej, przejazdu i przechodu),
 • prawa użytkowania, dożywocia.
Cel oszacowania wartości nieruchomości określany jest przez Klienta. Wynika on w dużej mierze z potrzeb gospodarczych, rozwoju rynku, zmiany czynników cenotwórczych nieruchomości lub regulacji prawnych.
Na zlecenie Klienta wykonuję opracowania dla wielu celów, w szczególności:
 • określenia ceny kupna lub sprzedaży,
 • określenia wartości dla potrzeb zamiany, negocjacji ceny,
 • określenia wartości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności,
 • ustalenia i aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego,
 • określenia wysokości opłaty adiacenckiej lub planistycznej,
 • wniesienia aportu (wkładu niepieniężnego) do spółki,
 • amortyzacji środków trwałych,
 • sprawozdawczości finansowej,
 • postępowań sądowych i komorniczych,
 • rozliczeń majątkowych (postępowania spadkowe/darowizna, określenie wartości zachowku, zniesienie współwłasności),
 • ustalenia wysokości odszkodowania (np. wywłaszczenie lub czasowe zajęcie nieruchomości, straty i szkody wyrządzone na nieruchomości),
 • określenia stawki czynszu za wynajem lub dzierżawę,
 • określenia wartości indywidualnej nieruchomości dla potrzeb konkretnego inwestora.

Kancelaria oferuje  doradztwo na rynku nieruchomości w podejmowaniu racjonalnych decyzji na obszarze inwestycyjnym poprzez:

 • analizy rynku w zakresie cen rynkowych nieruchomości,
 • analizy stawek czynszu powierzchni mieszkalnych, biurowych, handlowych i przemysłowych,
 • analizy efektywności inwestowania w nieruchomości,
 • opinie o wartości indywidualnej nieruchomości,
 • prowadzenie negocjacji związanych z zawieraniem umów sprzedaży lub najmu nieruchomości, a także ze sprawami odszkodowawczymi związanymi z nieruchomościami,
 • regulacje stanów prawnych nieruchomości,
 • usługi doradcze i konsultacje przy zakupie, sprzedaży i inwestycjach na rynku nieruchomości.

Ze względu na wysokie kompetencje zespołu Investment Valuation działania w obszarze pośrednictwa w obrocie nieruchomościami koncentrują się przede wszystkim na sprzedaży i kupnie nieruchomości. Współpracując z Investment Valuation, możesz nabyć, sprzedać lub wynająć mieszkanie, dom, działkę czy obiekt komercyjny.

Swoją uwagę skupiamy również na nieruchomościach rolnych, w tym wielkopowierzchniowych, zorganizowanych gospodarstwach rolnych oraz nieruchomościach siedliskowych.

Usługa sprzedaży lub wynajmu składa się z procesu złożonego na poszczególne etapy takie jak:
 • weryfikacji potrzeb oraz oczekiwań klienta, które dokonywane są na spotkaniu,
 • dokonania oględzin nieruchomości wraz z przeprowadzeniem wywiadu z właścicielem,
 • analiza stanu prawnego nieruchomości,
 • sporządzenie szczegółowego opisu oraz dokonanie analizy i oszacowanie ceny nieruchomości na podstawie cen transakcyjnych ofert o podobnych parametrach występujących na rynku,
 • działania marketingowe składające się z sesji zdjęciowej oraz promocja oferty klienta na internetowych portalach ogłoszeniowych,
 • pozyskiwanie podmiotów zainteresowanych nabyciem nieruchomości – kampania reklamowa dedykowana wyłącznie nieruchomości, współpraca z innymi agencjami i pośrednikami nieruchomości,
 • prowadzenie negocjacji dotyczących ceny nieruchomości na rzecz klienta
 • finalizowanie transakcji – organizacja niezbędnej dokumentacji nieruchomości do jej sprzedaży, uczestniczenie w czynnościach notarialnych,
 • uczestnictwo w przekazaniu nieruchomości , w tym także sporządzenie protokołu zdawczo – odbiorczego.

Realizuję usługi na terenie województwa kujawsko – pomorskiego oraz mazowieckiego, a także województw ościennych. Dla klientów inwestycyjnych oraz biznesowych istnieje możliwość realizacji zleceń na terenie całej Polski.

Koszt wykonania usługi ustalany jest indywidualnie z Klientem, na jego wysokość mają wpływ następujące czynniki:

 • rodzaj wycenianej nieruchomości,
 • cel i zakres wyceny,
 • stopień skomplikowania zlecenia,
 • usługi dodatkowe (np. inwentaryzacja obiektu),
 • pozyskanie dokumentacji niezbędnej do realizacji zlecenia.

Ewelina Staszczyk

ul. Szpitalna 21A/4

85-862 Bydgoszcz

+ 48 724 135 706

 kancelaria@ivnieruchomosci.pl